Finance jsou důležité a otevírají nám nové možnosti. Neméně důležité jsou i vaše nápady, chuť a energie spolupodílet se na dění ve školce, a nejen ve školce, ale i v obci.
Těšíme se na nové členy!

JAK SE STÁT ČLENEM?
Vyplněním přihlášky, kterou je možné si vzít na naší nástěnce v Komunitním centru nebo je ke stažení zde – Přihláška Spolek rodičů a přátel MŠ Padochov, z.s. (Vyplněnou přihlášku prosím odevzdejte při naší akci předsedovi spolku.) Uhrazením členského příspěvku dle pokynů na přihlášce.

CO ZÍSKÁTE, KDYŽ SE ČLENEM STANETE?
Podpoříte svoje dítě ve školce
Poznáte nové přátele a předáte své zkušenosti, znalosti a dovednosti
Zažijete spoustu legrace při zajišťování programů pro děti 🙂

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM?
jakákoliv fyzická osoba starší 18-ti let, která zaplatí členský příspěvek a souhlasí se stanovami a cíli spolku, členství je dobrovolné.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY A JEJICH VÝŠE
Členský příspěvek ve výši 300,- Kč / rok / člen
Studující, nezaměstnaní, důchodci, rodiče samoživitelé ve výši 100,-Kč / rok / člen
Děti zdarma

Účet je veden u Fio Banky, je transparentní, takže se na něj můžete podívat přes webové stránky Fio Banky – transparetní účet – jen zadáte název spolku nebo číslo účtu.

Pokud se stát členem nechcete, nevadí. Uvítáme pomoc například dobrovolnickou – umíte třeba péct, vyrábět, máte rádi děti a udělali byste pro ně první poslední? Hýříte nápady a práce s dětmi vás naplňuje? Kontaktujte nás!

Chcete nás podpořit finančně? Budeme velice rádi, máme transparentní účet u FIO Bank, na který se může kdokoliv podívat přes internet. Vidíte tak, za co utrácíme a odkud získáváme peníze. Dárcům nabízíme darovací smlouvu, kdy si částku nad tisíc korun mohou odečíst ze základu daně. Bankovní spojení – transparentní účet – Fio Banka – 2100969141 / 2010.

Stanovy spolku – Spolek rodičů a přátel MŠ Padochov, z.s.

Přihláška Spolek rodičů a přátel MŠ Padochov, z.s.