Ochrana osobních údajů
Pokud jste našim členem, návštěvníkem našich akcí, kurzů, seminářů nebo jen jste navštívili tento web, svěřujete nám své osobní údaje. Ze zákona zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Zde naleznete informace týkající se ochrany osobních údajů pro náš spolek. Dozvíte se zde, jak bude s vašimi osobními údaji nakládáno.

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je nezisková organizace Spolek rodičů a přátel MŠ Padochov, z.s., Padochov 242, 66491 Oslavany. IČ 04885651, email – zuzka.fiedlerova@gmail.com

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce. Rozhodujeme, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a také po jak dlouhou dobu. Vybíráme si také případné další zpracovatele, pokud je budeme potřebovat.

Kontaktní údaje
zuzka.fiedlerova@gmail.com

Prohlášení
Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. .

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Vaše osobní údaje (jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo) zpracováváme pro účely členství v naší neziskové organizaci. Osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu. Při vedení účetnictví vaše osobní údaje potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Osobní údaje zpracováváme na dobu neurčitou. Pokud navštívíte naši veřejnou akci, automaticky souhlasíte se zpracováním výše uvedených údajů, zejména s vaší fotografií a pořízeným videozáznamem. Tyto údaje budou poskytnuty pouze za účelem propagace naší činnosti a podpory naší činnosti. Osobní údaje budou předány pouze provozovateli našich webových stránek – wordpress.com a poskytovateli wedos.cz.

Cookies
Při procházení webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, délku zdržení na stránce a také zdroj vaší návštěvy. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme vaše osobní údaje v maximální možné míře.
Počítač, ve kterém osobní údaje evidujeme je zabezpečen heslem. Telefon s vašimi kontakty je také zabezpečen heslem. E-mailovou schránku máme zabezpečenou jménem a heslem. Používáme platný cerifikát https – tedy šifrovanou komunikaci na webových stránkách.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Předání osobních údajů třetím osobám
K osobním údajům nemají přístup třetí osoby. Abychom mohli zpracovat operace, které nedokážeme zajistit sami, využíváme služby a aplikace společností – Facebook, Google.   Vaše údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou vašich údajů máte několik práv, pokud budete chtít některého z práv využít, kontaktujte nás na zuzka.fiedlerova@gmail.com

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.