LISTOPAD 2019
Rádi bychom vás informovali, že od října jsme zahájili CVIČENÍ JÓGY – rodiče spolu s dětmi. Je určena pro rodiče nebo prarodiče s dětmi – cvičení je pojato pohádkově, je zaměřeno na protažení celého těla hravou formou. Cvičení je pod vedení zkušeném lektorky jógy paní Lucie Šímové.
V říjnu jsme také uskutečnili dva ze tří ZÁŽITKOVÝCH SEMINÁŘŮ s názvem Zpět do práce. Seminář je určen pro maminky na RD, které se vrací do zaměstnání nebo přímo pro nezaměstnané spoluobčany. Seminář vede skvělá lektorka a koučka Soňa Lhotáková. Poslední, třetí seminář, se uskuteční 11.11. 2019 v Komunitním centru. Jste srdečně zváni.
KLUBÍK – rodiče s dětmi se setkávají ve středy od 16-18 v centru, v pondělky od 16:15-18 ve školce a v úterky od 15:30h – 17h v sokolovně. Přijďte si s dětmi hrát, skotačit, sportovat. Rodiče navážou nová přátelství a děti nové kamarády.
DEN SENIORŮ jsme oslavili v neděli 6.10. 2019. Příjemně jsme poseděli nad vynikajícími dobrotami, kávou a čajem, hezky si společně popovídali. Naplánovali jsme také další setkání, které se uskuteční v neděli 3.11. 2019 od 15h. Tentokrát to bude ve znamení předvánočních rukodělek. Vyrábět budeme ozdoby se samotvrdnoucí hmoty.
V listopadu také uskutečníme tradiční CESTU ZA SVĚTÝLKEM, termín bude ještě upřesněn.
Jinak jako každý rok, i letos budeme na VÁNOČNÍCH TRZÍCH V PADOCHOVĚ. Pro děti bude připravena dílnička a Ježíškova pošta. Na našem stánku si budete moci zakoupit jedlé dárečky.
A letos se také setkáme před školkou v Padochově na předvánočním zpívání, a to 11.12. 2019 – ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY. Tak jste srdečně vítáni s hudebními nástroji nebo si přijďte jen tak zazpívat.
Už se na vás moc těšíme při všech našich setkáních a akcích.


ZÁŘÍ 2019
Září – to je měsíc školáků. Po prázdninách se opět vracíme do svých školních rituálů, kroužků a pravidelných zájmových aktivit. Věříme, že jste si užili prima letní prázdniny, sluníčka a dovolené.
Rádi bychom i my zase navázali na pravidelné akce, na které jste byli zvyklí. Od října, kdy už nám počasí nedovolí tolik času trávit venku, se budeme jednou za 14 dní v naší klubovně (bývalý obchod paní Grégrové) scházet na TVOŘIVÝCH DÍLNÁCH. Kroužek je vhodný pro děti školního věku, ale můžou přijít i maminky s menšími dětmi – v centru máme hrací koutek. Přijďte mezi nás, už se moc těšíme. Tvořit budeme z látky, papíru, korálků, vlny, budeme pískovat, ale i vařit :). Na letáčcích a na facebooku vždy dopředu informujeme, co budeme vyrábět.
Od září také chystáme pravidelná cvičení jógy pro maminky s dětmi a pro seniory. Dále pak plánujeme kurz první pomoci pro rodiče dětí a také workshopy pro rodiny za účelem podpory její stability (např. kurzy partnerství, kurzy rodičovství). Díky podpoře z dotací JMK můžeme vše zajistit zcela zdarma. O termínech vás budeme informovat na našich webových stránkách, na facebooku a na letáčcích.
Od června jsme navázali přátelství s místními dobrovolnými Padochovskými hasiči. Budeme se, hlavně v zimních měsících, dělit o naši klubovnu (centrum) a budeme si navzájem vypomáhat při různých veřejných akcích. Na spolupráci se moc těšíme. Tato spolupráce vznikla za podpory města Oslavany, které nám odpustilo nájemné za prostory, které využíváme ke své činnosti. Velice si podpory vážíme a děkujeme za ni.
V říjnu nás pak čeká oslava našich nejstarších občanů – DEN SENIORŮ, a to v neděli 6.10. 2019 od 15h v prostorech centra. Přijďte si popovídat a dovědět se něco z časů minulých. Zavzpomínat nad starými fotografiemi Padochova a setkat se s přáteli. Setkávání je obohacující pro všechny generace.
V říjnu se také uskuteční DRAKIÁDA – termínu bude upřesněn.
Už se na vás moc těšíme.


ČERVEN a ČERVENEC 2019
Prázdniny už klepou na dveře a už se všichni těšíme na trošku jiný režim než ve školním roce. Letos jsme opět připravili na prázdniny dvě akce, již tradiční PIKNIK V NOVÉ VSI U ŘEKY, 3.- 4.8. 2019. Záměrně píšeme dva dny, protože ten kdo bude chtít, může si vzít stan a piknik si prodloužit o dobrodružné spaní pod hvězdami. Jinak piknik spočívá v tom, že každý donese nějakou dobrotu, rozloží si deku a užívá si léta. S dětmi řádíme v řece, hrajeme různé hry od fotbalu, kroketu, líného tenisu až po velkou zahradní věž. Je to prostě víkend plný zábavy. Takže jste srdečně zváni.

Další tradiční prázdninovou akcí je RODINNÝ VÝLET – tentokráte zajedeme na BAŤŮV KANÁL ZA PIRÁTY. Na výlet pojedeme v neděli 25.8.2019. Hlásit se můžete přes facebook nebo na zuzka.fiedlerova@gmail.com.
A co se u nás událo v květnu a červnu? Květen patřil již tradiční akci DEN ZEMĚ, která se konala na Balince 18.5. 2019. Tentokráte na téma VODA. Děti se cestou na Balinku dověděly spoustu zajímavých informací o vodě, o okolních studánkách a třeba si zkusily i pokus, co se stane s rozevřenou šiškou, když se hodí do vody. Na Balince už na ně čekalo pět stanovišť, kde si vyrobily srážkoměr, lodičku, podvodní kukátko, vytřídily odpad z vody a hlavně přímo na brodě zkusily, zda jim kukátka fungují a lodičky plavou. Bylo to moc příjemné odpoledne. Počasí nám také přálo. Děkujeme všem, kdo za námi přišli.
Další květnovou akcí byla tradiční dílnička pro děti, kde si děti vyrobily z korálků, květináčků nebo tyčky, vlny a barev krásné zvonkohry.
V neděli 2.6. 2019 se konalo takové odpolední posezení se seniory. Každý donesl něco dobrého na zub a příjemně se jen tak povídalo.
V červnu jsme také zajistili výukový program pro děti od paní Slaměníkové z www.kvetinovadilna.cz. Děti se naučily co všechno je důležité pro semínko, aby z něj vyrostla rostlinka. Pak si vyrobily nádhernou ikebanu, kterou přinesly domů maminkám nebo babičkám.
Další akcí pro děti z MŠ byla návštěva dentální hygienistky. Ta dětem ukázala jak moc důležité je starání se o zoubky. Děti si domů přinesly vzorek zubní pasty a aršík se samolepkami, který je má motivovat k pravidelnému čištění zoubků.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kdo nás podporuje ve sběru papíru. Zejména společnosti CemeCon s.r.o., obyvatelům Padochova a Oslavan. Velice si Vaší podpory vážíme a děkujeme.
Taktéž děkujeme celému pedagogickému týmu v Padochovské školce za péči o naše děti. Velký dík patří samozřejmě i paní školnici a paní uklízečce.

Přejeme Vám krásné léto plné zážitků, pohody a relaxace. Dávejte na sebe při cestách pozor a budeme se těšit zase v září.


KVĚTEN 2019
Jaro je v plném proudu a my také. Od ledna se událo tolik akcí a další máme před sebou.
Tak napřed akce, které nás čekají. Pište si tedy do kalendářů:
Květen
Sobota 18.5. 2019 DEN ZEMĚ na Balince
Víkend 25. nebo 26. 5. 2019 Den Sousedů – termín bude upřesněn
Srpen
Víkend 3.- 4.8. 2019 Piknik v Nové Vsi u řeky
Neděle 25.8. 2019 Rodinný výlet – Baťův kanál – výlet plný dobrodružství s piráty – hlásit se můžete již nyní
A co se u nás od února událo?
V pravidelných čtvrtečních dílničkách, které se konají každý sudý čtvrtek, jsme vyráběli třeba masku na karneval, drhali jsme náramek, vyráběli jsme sliz a nebo si zaseli osení a vyrobili si jarní zápichy do květináčků.
V našem Klubu žen jsme si vyrobili jarní dekorace – šité zajíčky, různé květinové výzdoby, věnečky a ozdoby na dveře.
Pro širokou veřejnost jsme uspořádali přednášku zaměřenou na cestování. Pana Jana Krutilová, která se svým manželem cestuje na motorce a mají projetou už celou Evropu a další zajímavé země za námi zavítala, aby nám popovídala o Skotsku a Irsku. Paní Jana je energická a vitální dáma, kterou si jistě pozveme na další krásné povídání.
Rádi bychom vás také informovali, že stále sbíráme jak papír (noviny, časopisy, letáky), tak i hliník (plechovky), autobaterie, mosaz. Sběrná místa jsou stále stejná – Jandlovi č.p. 168, Hýblovi č.p. 151 a Fiedlerovi 242.
Děkujeme vám za veškerou vaši podporu a těšíme se na setkání na našich akcích.


DUBEN 2019
I letos jsme pro vás připravili tradiční velikonoční dílničky, které se konaly v sobotu 13.4. 2019 – týden před samotnými velikonoci. Děti hned na začátku dostaly pracovní listy, které když v průběhu návštěvy vyplnily, dostaly indicie, kde se nachází poklad. Některé byly tak natěšené, že nejprve vyplnily listy a pak teprve si prošli jednotlivé dílničky. Jinak v sále sokolovny, kterou nám propůjčil TJ Sokol Padochov, jsme měli nachystané stolky s dílnami. Děti si tak mohly, kromě namalování vajíček, vyrobit kuřátko z vlny, dále pak si mohly vyrobit domeček s rostoucí fazolkou, nechybělo tradiční pletení pomlázky, zdobení lineckého cukroví. Kdo chtěl, mohl pro seniory v Zastávce a v Rosicích vyrobit jarní dekorativní zápich. V naší „cukrárně“ bylo připraveno zdarma pohoštění ve formě výtečných jednohubek, frgálů a bábovky, dále pak čaj pro děti a káva pro rodiče.
Před velikonoci jsme pak s dětmi zajeli do domovů pro seniory. V pondělí 15.4. to byl domov v Rosicích a ve čtvrtek 18.4. jsme zajeli do domova v Zastávce. V obou domovech děti předaly vyrobené jarní zápichy a zazpívaly písničky, které se naučily ve školce. Bylo to opět moc příjemné setkání.


ÚNOR 2019
Nový rok je rozběhnutý a stejně tak jsme se rozběhli i my v našem spolku při MŠ v Padochově. Momentálně plánujeme akce a pravidelná setkání pro letošní rok. Těšit se tak můžete na Velikonoční dílničku, Den Země, Piknik a určitě i pravidelný Rodinný výlet. Nechte se překvapit! Sledujte naše webové stránky www.spolekpadochov.cz, FB stránku a plakátky.
Jako první jsme letos naplánovali canisterapii, a to přímo ve třídě ve školce. V lednu za dětmi přišla paní Blanka Martinovská a děti se tak mohli setkat s jejími dvěma pejsky. Dověděli se spoustu informací o pejscích, ale hlavně si s pejsky mohli hrát, hladit je, dovádět a dělat s nimi další „psí“ kousky :).
Ale my bychom se chtěli ještě poohlédnout za koncem roku 2018. Moc děkujeme všem, kdo za námi přišli na VÁNOČNÍ TRHY v Padochově, které se konaly 15.12.2018. Letos jsme byli na novém místě – na galerce – a tak nás mrzí, že nás někteří nenašli. V dílničce jsme vyráběli krásná vánoční přání. Děti si vyrobili přáníčka domů a pak jedno přáníčko pro seniory v domově důchodců v Zastávce u Brna. Pro seniory ze Zastávky jsme také, v rámci našeho stánku, uspořádali sbírku dárků. Sešly se nám nádherné dárečky – ponožky, čokolády, čaje, ale i rádio, hrnečky, kosmetika. Za všechno moc děkujeme. Dárky a přáníčka jsme předali v domově důchodců v Zastávce ve čtvrtek 20.12.2018. Bylo to setkání plné emocí. Děti zpívaly koledy, s klienty domova si krásně povídaly a určitě toto setkání obohatilo všechny. Moc se nám tam všem líbilo a tak jsme si slíbili, že se určitě nevidíme naposledy. My už spřádáme plány třeba na Velikonoce, jak zase za babičkami a dědečky vyrazíme.
Letos jsme se poprvé přidali ke všem, kdo má rád zpívání a koledy a zaregistrovali jsme se do celostátní akce ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY. Ve středu 12.12.2018 jsme se úderem 18h sešli u MŠ v Padochově a zazpívali si vánoční koledy. Už se těšíme na letošní ročník, kdy máme v plánu pozvat hudebníky a hrát na nástroje :).
V pátek 14.12.2018 jsme předali dětem z MŠ v Padochově malý dárek ve formě knížky s pohádkou a nálepkami. Děti si tak odnesly knížečku plnou nápadů a úkolů. Mohly si tak zkrátit čas čekání na Ježíška.
Jsme nadšení, že každý sudý čtvrtek máme v našem centru pro děti TVOŘIVOU DÍLNU. Původně měla být dílna pro holčičky, ale začali k nám chodit i kluci nebo maminky s malými dětmi a tak si jednou za 14 dní děláme prima odpoledne. Vyráběli jsme už svícínek, pískovali jsme obrázky, vyráběli lapač snů nebo jsme si vyráběli jmenovku na dveře do dětského pokoje.
Každý pátek stále probíhá náš nový kroužek PRŮZKUMNÍK. Pokud máte zájem, určitě se k nám můžete přidat. Kroužek je vhodný pro starší děti (od 6ti let). A co se v něm dozvíte? Spoustu zajímavých věcí z přírody, jak přežít v lese, jak třeba zachránit kamaráda, naučíte se bylinky apod. Kroužek vede Martin Konečný a na facebooku máme pro nový kroužek vytvořenou skupinku s názvem „Výcvik mladého sviště – průzkumníka“.
Před vánoci se také tvořilo v našem „Ženském kruhu“ – v neděli 9.12.2018 jsme se sešli v komunitním centru, kde jsme společně s dětmi vyráběli vánoční ozdoby a ozdobili si stromeček. Za stromeček moc děkujeme Ivošovi Horákovi a za úžasné kreativní nápady a šablony děkujeme Majce Chaloupkové. O všechny přítomné maminky, babičky a děti se starala Dáška Kuželková – děkujeme. Bylo to příjemné předvánoční setkání.


PROSINEC 2018
Pod záštitou Spolku vede pan Martin Konečný kroužek VÝCVIK MLADÉHO SVIŠTĚ PRŮZKUMNÍKA.
Je určen pro holky i kluky od 6ti let, mladší musí mít doprovod rodiče. Koná se každý pátek v
16.00 v Komunitním centru v Padochově. Pokud počasí dovolí, probíhá kroužek venku. Děti se
naučí bezpečnému zacházení s nožem, stavění přístřešku, rozdělávání ohně atd. Přijďte se
podívat a dozvíte se spoustu zajímavých věcí o přírodě, zvířatech i užitečné rady správného
zálesáka.
Od listopadu opět funguje KLUBÍK, který je vhodnější pro menší děti. V pondělí je v MŠ
Padochov, ve středu v Komunitním Centru a liché týdny ve čtvrtek v sokolovně. Děti si pohrají,
poznají nové prostředí a seznámí se s novými kamarády.
Každý sudý čtvrtek bude v Komunitním Centru kroužek Tvoření pro děvčata, kde se budou
vyrábět například šperky z korálků, mladé slečny se naučí vyšívat, háčkovat, papírovou techniku
nebo třeba základy studené kuchyně apod.
V říjnu se opět sešla starší generace v KC . Tentokrát se tvořily dušičkové vazby a u kávy, čaje a
drobného občerstvení se vzpomínalo na dětská léta. Bylo to velmi příjemné odpoledne, které se
bude pravidelně opakovat. Více informací o všech kroužcích a akcích pořádané Spolkem najdete
na stránkách WWW.SPOLEKPADOCHOV.CZ nebo na facebooku Spolek rodičů a přátel MŠ
Padochov, z. s.
12. 12. 2018 se koná 8. ročník celostátní akce Česko zpívá koledy a letos jsme se rozhodli
zůčastnit i my. Přijďte si s námi zazpívat v 18.00 hod před budovu MŠ Duha Padochov.
Rádi bychov Vás také pozvali na tradiční PADOCHOVSKÉ VÁNOČNÍ TRHY, které se budou konat
v sobotu 15. 12. 2018. Opět budeme mít náš stánek plný dobrot. Těšit se můžete na cookies,
směs na perníčky, nakládaný hermelín a spoustu dalších jedlých dárků, které nejen výborně
chutnají, ale i krásně vypadají. Nebude chybět Ježíškova pošta a VÁNOČNÍ DÍLNIČKA pro děti,
tentokrát si budou moct vyrobit vánoční přání.
Stále probíhá sběr papíru. Z důvodu nízké výkupní ceny už nesbíráme lepenkový papír.
Děkujeme za pochopení.
Děkujeme všem za podporu, za finanční příspěvky i materiální dary. Velice si toho vážíme, bez
Vaší pomoci bychom se neobešli.
Přejeme všem radostné Vánoce a šťastný nový rok plný zdraví a štěstí
Za spolek Martina Schottnerová


ŘÍJEN 2018
Krásný dobrý den,
v neděli, 7.10.2018 jsme v našem Centru v Padochově (bývalý obchod paní Grégrové) pořádali Den seniorů, a ač tento den oficiálně připadá na 1.10., chtěli jsme to pojmout více v klidu, pohodově a zároveň to bylo první z pravidelných setkání tohoto typu.
Ženy, muži i děti, měli možnost vyrobit si nejen podzimní dekorace z šípků, růže z listí či vázičky, do kterých pak vše aranžovali, ale mohli se také prověřit v kvízech, a došlo i na senior obálky – vyplnění I.C.E. karty.
Nechybělo samozřejmě ani drobné, a musím zhodnotit, že velice chutné občerstvení. Tímto děkuji Zufido za úžasný dezert.
Vše probíhalo v příjemné pohodové atmosféře, plné povídání a smíchu.
Kdo nás sledujete, tak víte, že jednou z našich vizí, je také spojování generací. A toto byl první krok. Ano, plánujeme i společné akce dětí, dospělých a seniorů. Vždyť, kdo nám a našim dětem vlastně může dát víc, než naši prarodiče. Moudrost a zkušenosti získané životem. A na oplátku, životní energie dětí a zájem okolí, je pro mnohé starší velice povzbuzující, a život naplňující aspekt.
Další připravovanou akcí pro veřejnost, na kterou Vás zveme, je Cesta za světýlkem, koná se 11.11.2018 v 17.30hod. Sraz je jako obvykle u MŠ v Padochově, projdeme spolu s dětmi připravenou trasu, kde je na konci bude čekat sladká odměna. Nezapomeňte si sebou vzít lucerničky či lampióny!
Ráda bych také připomněla pravidelné akce v Centru.
A to Setkávání maminek s dětmi každou středu od 16.30 do 18.00hod. Děti si zde pohrají a maminky popovídají u kávy nebo čaje, či drobného pohoštění, které si navzájem připravují. Zvláště teď v nacházejícím chladném období je takovéto útočiště příjemné zpestření.
Setkávání seniorů bude v pravidelných intervalech, tyto budou domluveny, a budeme Vás včas informovat.
V tuto chvíli však již můžeme sdělit, že další setkání je naplánováno na 28.10. v 15.00hod. Tentokráte se budou vyrábět dekorace na dušičky, a samozřejmě, se zase bude hodně povídat, smát se a bavit.
Informujte o tom své rodiče, prarodiče, atmosféra je zde velice pohodová, klidná.
Od listopadu, datum bude upřesněn, spouštíme také kroužek Tvoření pro děvčata. Konat se bude jednou za 14 dní, a jak již název napovídá, bude se tvořit, a to za pomoci různých technik a materiálů.
Veškeré informace o našem spolku, členství a plánovaných akcích najdete buď na facebookovém profilu Spolek rodičů a přátel MŠ Padochov, z.s. nebo na webových stránkách WWW.SPOLEKPADOCHOV.CZ
Budeme rádi, když se k nám přidáte a podpoříte nás, ať už materiálně – hračky, materiál na tvoření nebo finančně na náš transparentní účet.
Také připomínám, Ti kteří nás podporujete ve sběru papíru, LEPENKOVÝ PAPÍR již nesbíráme, a to z důvodu velice nízké výkupní ceny, děkujeme za pochopení.
Děkujeme za Vaši přízeň, zájem a účast na akcích. Velice si toho vážíme. Díky Vám víme, že to má smysl.
Za spolek Marcela Gruberová


ZÁŘÍ 2018
Další školní rok je opět v plném proudu. Hektičtější září je skoro za námi a my stále vzpomínáme na léto.
Byly to úžasné dva měsíce, kdy jsme se třeba setkali již na druhém ročníku akce „Piknik u řeky v Nové Vsi“. Přijeli jsme v sobotu 4. 8. 2018 na louku u řeky v Nové vsi a tam prožili prima odpoledne plné příjemného koupání a lenošení. Zahráli jsme si zajímavé rodinné hry, ať už na dece nebo na louce. Večer jsme si opekli buřtíky a někteří dokonce postavili stan a zůstali až do neděle.
Na konci prázdnin jsme se vydali na náš druhý rodinný výlet, tentokráte byla cílem Bystřice nad Pernštejnem. Autobus nás zavezl až do centra EDEN. Počasí nám přálo a tak jsme mohli prozkoumat Panský dvůr, kde prohlídka začala expozicí kovářství. Dále pak přes truhlářství až do expozice nejzajímavější, a to bylo zemědělství. Děti prozkoumaly krtkův domek – krtinec, zkusily si hmatovou a čichovou zkoušku nebo také mohly zkusit mlátit obilí cepem. V Horácké vesnici jsme zažili, jaké to bylo spát na seně. Mohli jsme si namíchat svůj vlastní bylinkový čaj či koření. Zkusili jsme čerstvé podmáslí a výtečné kynuté buchty. Nakrmili jsme si zvířátka, prolezli bludiště a pohráli si s vodními mlýnky. V EKO domě si starší děti ukázaly, jak se může šetřit energií. Ti odvážnější dokonce seděli i na koni a projeli se.
A co se bude dít v našem Komunitním centru, které máme v bývalé prodejně paní Grégrové? Od září se mohou maminky s malými dětmi setkávat v dopoledních časech při společných hrách. Děti poznají nový hrací koutek se spoustou hraček, stavebnic a her. Maminky tak mají možnost navázat nová přátelství a sdílet tak své zkušenosti, starosti a radosti. Pro setkávací časy sledujte, prosím, naše facebook stránky a webové stránky www.spolekpadochov.cz nebo letáčky.
Začíná nám i nový kroužek „Výcvik malého sviště průzkumníka“, je určen pro děti od 6ti let (menší děti mohou přijít za doprovodu rodiče). Kroužek vede Martin Konečný, který je velkým fandou přírody. Přišel s tímto nápadem a my jsme ho velice rádi podpořili. Děti budou trávit spoustu času v okolních lesích a budou poznávat nejen přírodu jako takovou, ale naučí se spoustu praktických věcí jak přežít v přírodě, jak ji chránit a jak třeba využít její dary.
Přes zimní období budou v centru pravidelné dílničky pro děti nebo pro ženy. Plánujeme i pravidelná setkávání se staršími občany. Pro ně chystáme například dílničku pletení z pedigu, pískování mandal, podzimní tvoření, vyrábění adventních dekorací, zajímavá povídání o různých tématech, jarní tvoření apod. Seniorský klub bude mít pod palcem paní Eva Baluchová. Sledujte proto, prosím, letáčky, OKNO, facebook nebo naše webové stránky.
V říjnu se uskuteční první ročník DRAKIÁDY. Termín a místo bude ještě upřesněno, záleží zejména na počasí.
Rádi byste nám pomohli a podpořili naši činnost? Staňte se členy a zapojte se do našich aktivit. Nebo stačí, když přijdete na akce a podpoříte nás vaší přítomností. Pomůžete nám i věcnými dary. Třeba doma máte něco, co už nepotřebujete a co by mohlo být využito v centru (hračky, kreativní materiál, skládací židle, police, ubrusy, vysavač, varnou konvici). Rádi byste se také podělili o to, co umíte? Neváhejte a kontaktujte nás. Už se na vás moc těšíme.
Dále bychom chtěli všem, kdo nás podporují ve sběru, sdělit, že již nesbíráme lepenkový papír. Je to zejména z důvodu nízké výkupní ceny. Stále tedy sbíráme noviny, časopisy, autobaterie, mobilní telefony, paměti PC, hliník (kusový, víčka). Sběrné dny jsme zrušili a místo toho máme sběrná místa – Fiedlerovi Padochov 242, Jandlovi Padochov 168 a Hýblovi Padochov 151 – stačí sběr nechat u domu. Pravidelně odvážíme do Barka a do sběrny papíru v Brně.


ČERVEN 2018
V neděli 20. 5. 2018 byl již třetí ročník oslav DNE ZEMĚ. V tento den jsme pro veřejnost pořádali akci na téma Vesmír. Mise malých kosmonautů začala na parkovišti v Havírně, pokračovala cestou s naučnými cedulkami a překážkami až k Balince, kde bylo připraveno několik stanovišť. Na začátku si děti vyrobily z alobalu kosmické boty, na dalším stanovišti hledaly stříbrné a zlaté vesmírné kameny, ukryté v seně. Na třetím si vyzkoušely, jak je těžké chodit po Měsíci a pomocí chůd procházely mezi překážkami. Čtvrté stanoviště bylo odpočinkové, ve stanu si mohly děti lehnout a pomocí baterky si přes šablonu promítaly na stěnu různá souhvězdí. Na posledním si vyrobily krasohled z ruličky od toaletního papíru a korálků. Po splnění všech úkolů se mohly vydat dobýt Mars. Namalovaly si vlajku a obtížným terénem se vyšplhaly až k Rudé planetě, kde vlajku umístily. Za odměnu dostaly cukrovinky a osvědčení o dobytí Marsu. Na závěr si každý mohl upéct špekáčky a posedět spolu s ostatními dobyvateli u ohně.
Ve čtvrtek 31. 5. 2018 se konal první DEN SOUSEDŮ a tím jsme otevřeli Komunitní centrum v Padochově. Nachází se naproti hasičce – bývalý obchod paní Grégrové. Děti si pohrály, namalovaly si obrázky, maminky a tatínci poznali nové sousedy, babičky a dědečci si mohli dát kávu a zákusek. Dozvěděli se, jaké máme plány a co vše chystáme. Od září se zde budou v dopoledních hodinách scházet maminky s dětmi a odpoledne bude pravidelný program pro seniory. Na své si přijdou všechny věkové kategorie. Budeme rádi, když se k nám přidáte a podpoříte nás, ať už materiálně – hračky, materiál na tvoření… nebo finančně na náš transparentní účet. Veškeré info o našem spolku, členství a plánovaných akcích najdete na nových webových stránkách WWW.SPOLEKPADOCHOV.CZ
O prázdninách opět plánujeme piknik u řeky, společně posedíme, zasmějeme se, dáme si něco dobrého a užijeme si den bez starostí. Každý je vítán. Datum bude upřesněno na webových stránkách i na facebooku, kde nás najdete pod jménem Spolek rodičů a přátel MŠ Padochov, z.s.
V září, v neděli 2.9.2018, pojedeme na celodenní výlet do centra EDEN v Bystřici nad Pernštejnem, kde se prolíná historie s budoucností, můžete si vyzkoušet předtkalcovskou techniku, nakouknout do panského bydlení, či navštívit Ekopavilon. Výlet je vhodný pro každého, tak pojeďte s námi!
Za spolek mnohokrát děkuji všem, kteří nám pomáháte pří tématických akcích, všem, kteří se podílíte na sběru papíru a hliníku. Každé pomoci si velmi vážíme, děkujeme!
Také bych touto cestou ráda poděkovala našim paním učitelkám a personálu ve školce. Není vždy jednoduché starat se o tolik dětí, vy to zvládáte s úsměvem a děti Vás za to mají moc rádi. Děkuji za to, jakým směrem vedete naše děti a jak se o ně staráte. Přejeme Vám, krásné prázdniny a těšíme se na další školní rok.
Martina Schottnerová


KVĚTEN 2018
V minulém čísle jsme hovořili o tom, že bychom rádi propojili starší generaci s našimi malými dětmi. Protože chceme, aby se nejen nám rodinám s malými dětmi v Padochově dobře žilo, ale chceme myslet i na ty nejstarší či děti školou povinné, vytvořili jsme KOMUNITNÍ CENTRUM v Padochově. Pronajali jsme si od města Oslavany prostory v bývalém sociálním domě naproti hasičce. V minulých letech tam měla obchod paní Grégrová.
Toto centrum bude sloužit zejména občanům Padochova od malých dětí, přes mládež, rodičům, tak i starším občanům. Představa je taková, že centrum bude takovým středobodem, budeme se zde setkávat, tvořit, debatovat, odpočívat, poznávat nové přátele a nové koníčky, dovídat se zajímavé informace, vzdělávat se. Prostě a jednoduše budeme užívat života a s radostí společně žít. Již nyní máme naplánovány různé akce a těšíme se, jak je zveřejníme.
A jak centrum jako takové podpořit? Staňte se členy a zapojte se do našich aktivit. Stačí, když přijdete na akce a podpoříte nás vaší přítomností. Nebo když věnujete něco, co už nepotřebujete a co by mohlo být využito v centru (třeba hračky, kreativní materiál, skládací židle, police, ubrusy…)
A jaké akce chystáme? Zde je jen malý výčet… Dopolední herna pro rodiče s dětmi, Tvoření z pedigu, Pískování, Křeslo pro hosta, Čaj o páté, Mandaly…
Oslovila vás něco za našich plánů? Rádi byste se také podělili o to, co umíte? Neváhejte a kontaktujte nás – tel. 608 974 277. Už se na vás moc těšíme.


DUBEN 2018
Nejprve mi dovolte vás pozvat na další ročník oslav Den Země. Letošní ročník bude opět na Balince, a to v neděli 20.5.2018 od 15h. Zažijete jistě nezapomenutelné odpoledne plné her a úkolů. Vezmeme vás tentokráte do vesmíru. Nezapomeňte si vzít s sebou holínky – vesmírné to botky :). Už se na vás moc těšíme.
V minulém čísle jsme hovořili o tom, že bychom rádi propojili starší generaci s našimi malými dětmi. Při té příležitosti nás napadlo, že starší generace má obrovské zkušenosti s bylinkami, rostlinami a přírodou vůbec. Dříve se žilo více v souladu s přírodou a využívalo se z přírody spousty léčivek.
Proto bychom chtěli tímto oslovit všechny, kdo rozumí bylinkám a o bylinky se zajímá, aby za námi přišli do Klubíku a popovídali nám o bylinkách. Nebo se přidali na procházce k dětem z mateřské školky a dětem bylinky přímo ukázali. A aby nebylo jen u té teorie, rozhodli jsme se, že budeme bylinky i sbírat a následně je buď použijeme pro naši spotřebu, nebo je budeme prodávat do výkupu. A tímto způsobem rozšíříme naše portfolio sběru. Pokud tedy máte zájem nám pomoci získat více peněžních prostředků na naši činnost, budeme moc rádi, když se do sběru bylin zapojíte i vy. A nejlépe, když to bude na naší společné procházce do okolí. Děti se dovědí spoustu zajímavých informací a vy strávíte smysluplně čas. Přes jaro a léto bývá Klubík bývá každé pondělí a čtvrtek od cca 16:00h. Stačí přijít na hřiště u sokolovny a tam už se domluvíme, kdy na bylinky vyrazíme. Nebo nás můžete kontaktovat na tel. 608 974 277.
Pokud se chcete zapojit pouze do sběru bylin, můžete je nosit usušené v papírových sáčcích na naše sběrná místa – rodina Hýblova, rodina Jandlova a rodina Fiedlerova.
Sbíráme tyto byliny: bez černý květ, hluchavka květ, kontryhel nať, heřmánek květ, sedmikráska květ, pomerančová a citronová kůra.
Těšíme se tedy na společné procházky do přírody a na spoustu zajímavých zážitků.


BŘEZEN 2018
Kdo jsme?  Tady malé představení.
Jsme spolek rodičů a nadšenců, kteří chtějí našim dětem, spolu s vedením školky a pedagogy, zpestřit pobyt ve školce pořádáním výletů, kulturních akcí, mimoškolních aktivit. Podporujeme školku finančně, materiálně nebo pomáháme i tím, co umíme – přidáme ruku k dílu, když se něco buduje, opravuje apod. Pořádáme ale také různé akce pro širokou veřejnost, abychom díky vstupnému získali finance pro děti z MŠ. Žádáme o dotace a zajišťujeme sponzory, sbíráme papír a hliník.
Členem našeho spolku se může stát kdokoliv, koho zajímá dění v obci, kdo nám chce s naší činností pomoci, kdo nás chce podporovat materiálně či finančně. Můžete být pasivním členem či členem aktivním, který přidá ruku k dílu při pořádání akcí, dílniček, při setkávání v Klubíku.
Máme transparentní účet u Fio banky – 2100969141/2010 – kde se můžete sami podívat, jak hospodárně s penězi nakládáme.
Rádi bychom také informovali, že naší další činností bude rozšíření aktivit i pro naše nejstarší občany – seniory. Chceme propojit tuto skupinu obyvatel s těmi nejmenšími – našimi dětmi. Věříme, že při setkávání se tyto dvě skupiny obohatí navzájem. A třeba vzniknou i přátelství, o kterých se dočítáte jen v knihách… Sledujte proto náš profil na facebooku, letáčky, články.
A co jsme připravili dětem v březnu?
Začátkem března navštívila MŠ v Padochově paní Blanka Martinovská ze společnosti Cantes Brno z.p.s., která pro děti připravila program – Canisterapie – setkání s pejsky. Děti se tak mohly seznámit nejen s canisterapií jako takovou, ale hlavně se dovědět spoustu informací o pejscích. Společnost Cantes v oblasti Brna a Jižní Moravy působí již přes deset let. V současnosti má skupina kolem padesáti aktivních canisterapeutických týmů, které pravidelně navštěvují klienty v různých zařízeních. Veškerá jejich činnost je dobrovolnická. Náš spolek, a rodiče dětí, věnoval peníze na pomůcky, žrádlo a dopravu pro pejsky.
Děkujeme za veškerou vaši podporu.


LEDEN a ÚNOR 2018
Leden byl ve znamení vzdělávání. Dětem z MŠ v Padochově jsme zorganizovali návštěvu dentální hygienistky paní Nikoly Žižkové DiS. z Dens caninus s.r.o. ve Zbýšově. Dětem paní hygienistka hravou formou vysvětlila, jak je důležité se starat o svoje zoubky. Děti to jistě velice zaujalo, protože i doma poučovaly rodiče, jak si správnou technikou mají čistit zuby :).
Leden byl také ve znamení plánování. Děti z mateřinky se tak mohou těšit na spoustu zajímavých programů a návštěv – například na canisterapii, kynologické dopoledne, pohádku s maňásky. A široká veřejnost se může těšit v BŘEZNU na VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY, které se uskuteční v sobotu 31.3.2018 v sokolovně v Padochově. V květnu – 20.5.2018 bude již třetí ročník oslav DEN ZEMĚ, v červnu bychom se rádi prezentovali v Dolních Kounicích na festivalu mikroregionu, v září plánujeme výlet do EDENu v Bystřici nad Pernštejnem. A to je jen zlomek akcí, které jsme naplánovali.
Ráda bych tímto poděkovala všem, kdo se podílíte na sběru papíru a hliníku. Zejména rodině Burešové z ul. Nábřežní v Oslavanech. Po přečtení výzvy v měsíčníku Okno nám přivezli plný kufr katalogů do sběru. Moc děkujeme.